Varsó, Lengyelország

Nemzetközi kapcsolatok

Stosunki międzynarodowe

I. Bachelor fokozat
Az előadások nyelve: lengyelAz előadások nyelve: lengyel
Képzési terület: közgazdaság és közigazgatás
A tanulmányok rendszere: Teljes időtartamú, Nem teljes időtartamú
Távoktatás Távoktatás
Stosunki Międzynarodowe to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu nauk społecznych ekonomicznych, prawnych i politycznych. Zajmuje się badaniem oficjalnych stosunków politycznych między państwami, ich kontaktów gospodarczych, finansowych, kulturalnych i naukowych. Kandydaci na kierunek Stosunki Międzynarodowe powinni wykazywać się zainteresowaniami z zakresu nauk politycznych, prawnych i ekonomicznych.
Privacy Policy